Lidt om coaching og kognitiv coaching

En del af den coaching, man skal kunne udføre for at være en dygtig coach, hører under den kategori, som bedst omtales som kognitiv coaching. Noget, der er kognitivt, handler om det, at tænke. Det vil sige, at kognitiv coaching altså handler om at gå ind og lave ændringer på tankerne. Tanker kan være alt fra tanker, der hurtigt strejfer forbi dig, til tankemønstre, som du oplever, påvirker dit liv på et dybere plan. Når du tænker nogle bestemte tanker inde i hovedet, påvirker det nemlig i høj grad den adfærd, du kan levere over for dine omgivelser, og det vil så også hav en enorm indvirkning på, hvor god succes, du kan få i livet helt generelt set. Hvis du tænker gode og stærke tanker, ser det altså ud til, at du vil få lettere ved at få succes, og hvis du tænker destruktive tanker har det en betydelig negativ indvirkning på din mulighed for succes. Det er derfor, at kognitiv coaching er et enormt vigtigt felt.

Kognitiv coaching handler i høj grad om at kunne sætte sig i andre personers sted

De tanker, som en person har, er ikke noget, man sådan lige kan se med det blotte øje. Der skal en større fornemmelse for en person til, for at man kan sige noget om, hvilke tanker, en person har. De coaches, som er rigtig gode til kognitiv coaching, er det blandt andet, fordi det kan sætte sig ind i, hvad andre folk tænker og føler, eller fordi de i hvert fald kan få folk til at åbne rigtig meget op om, netop hvad de tænker og føler. Når man indstiller sig på som person, der bliver coachet, at tage fat på kognitiv coaching, så kan man nå rigtig langt. Det er faktisk helt vildt.