Skødeskrivning kan klares af jurist

I forbindelse med handel med fast ejendom skal der skrives et skøde. Dette skøde fortæller, at en given ejendom nu bliver overdraget til en ny ejer. Skødet er det endelige dokument i en handel og betyder, at sælgers kreditorer nu ikke længere kan gøre udlæg i ejendommen.

For år tilbage var det kun advokater, der kunne skrive et skøde, men sådan er det ikke længere. I dag  kan det klares af alle. Selv den person, der handler med boligen, hvis denne da ellers har både tålmodighed og evner til selv at stå bag skødeskrivningen.

Ofte vil det være en jurist – hvilket, vel at mærke, ikke er det samme som en advokat – der står for skødeskrivningen. Det vil det være fordi at en jurist ikke har de samme omkostninger og derfor kan gøre det hele billigere.

Et skøde er en standardiseret sag, og der er ingen grund til at betale over et par tusinde kroner for det. Undgå det med en jurist.

Du har mulighed for at læse mere om handel med fast ejendom, investering og lignende på Bolig-handel.dk.

Flere indhent-3-tilbud tjenester online kan hjælpe dig med at finde en advokat eller en jurist, står du faktisk og har brug for hjælp.